احداث جاده و تخریب میراث طبیعی این بار در الموت
ساعت ۳:٤٩ ‎ب.ظ روز ٢٤ آذر ۱۳۸۸ : توسط : عباس محمدی

در میراث خبر بخوانید.

امیدواریم که طبیعت دوستان قزوین و تنکابن و دیگر جاها، در این مورد موضع گیری و اقدام کنند.