سه دولت مخالف جاده سازی، و جاده در دست احداث!
ساعت ٩:۱٧ ‎ب.ظ روز ٤ بهمن ۱۳۸۸ : توسط : عباس محمدی

رییس پیشین محیط زیست استان گلستان گفته است که سه دولت گذشته با تعریض جاده ی پارک ملی گلستان مخالف بوده اند. خبر را در خبرگزاری مهر بخوانید.

هنگامی که می گویم ما در کشورمان «حاکمیت ملی» در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی نداریم، یعنی این...!