دستگاه های دولتی، مخربان اصلی محیط زیست!
ساعت ٩:۳٧ ‎ب.ظ روز ٢٠ اسفند ۱۳۸۸ : توسط : عباس محمدی

به گفته ی محمد باقر صدوق، معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست،دستگاه های دولتی نقش اصلی را در آلوده سازی و تخریب محیط زیست دارند. سخنان او را در سبز پرس بخوانید.