آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب...
ساعت ۱۱:٤٤ ‎ق.ظ روز ٢٩ اسفند ۱۳۸۸ : توسط : عباس محمدی

نگاه  کن  که  گل ها     بر سراسر     خاک      رسته اند                

بهار  نو    باز  می آید

و    آواز  قمری    در    ولایت    ما   شنیده  می شود

جوش  سرخ   میوه ی   نو    بر    انجیربن  نشسته   است        

و  خوشه های    به  گل  نشسته ی  تاک  بوی خوش  می پراکند                                                                         

                                                                  ( شاملو ) 

نوروز تان پیروز