اقدامات تخريبی راه سازی
ساعت ۸:٠٢ ‎ق.ظ روز ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی
برای تله كابين گنج نامه توجيه پذير نيست
                                                                                      در اين جا بخوانيد