نامزدان انتخابات شوراها توضيح دهند
ساعت ٧:٤٥ ‎ب.ظ روز ٦ آذر ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی

برنامه ی زیست محیطی نامزدان انتخابات شوراها چیست؟

 نزدیک ترین نهاد مسئول در امور اجتماعی، به مردم، شوراها هستند ، و بزرگ ترین مساله ی اجتماعی کشور ما ، مساله ی محیط زیست است. جا دارد که همه ی نامزدان انتخابات شوراها توضیح دهند که چه برنامه ای برای مقابله با آلودگی های هوا، آب، و خاک دارند؟ چگونه می خواهند روند نگران کننده ی تخریب جنگل ها، مراتع، زمین های کشاورزی، سواحل، کوهستان ها، و رودخانه های کشور را متوقف کنند؟ با زمین خواران حرفه ای که به قیمت نابودسازی سرمایه های طبیعی و ملی ، و آسیب رسانی به پایه های اقتصاد کشور ، زراندوزی می کنند، چه خواهند کرد؟

 نامزدان محترم برای رای دهندگان توضیح دهند که در مورد مسایل ساده ای مانند کاهش زباله ، بازیافت، و دفع اصولی زباله و پساب که در بسیاری از کشورها موضوعی حل شده است، چه طرح هایی دارند؟ و روشن کنند که آیا همچنان در طرح های عمرانی، با فشار بر منابع طبیعی و بهره کشی خارج از ظرفیت آن و با شیوه های گول زننده ی "کلنگ زنی" و ارایه ی آمار وارقام نامفهوم کار خواهند کرد، یا بر پایه ی اصول توسعه ی پایدار به بهبود ملموس وضع زندگی و بهداشت مردم خواهند پرداخت، و در عین حال منافع درازمدت نسل های حاضر و آینده را در طرح های خود لحاظ خواهند کرد؟

 نامزد محترم انتخابات

خواهشمندیم به جای کلی گویی ، به طور مشخص و روشن در مورد طرح های خود برای حل معضلات زیست محیطی که به جان مردم مربوط است ، توضیح دهید .