بحران دفع غیراصولی زباله در جنگل های شمال همچنان ادامه دارد
ساعت ٢:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱٠ آذر ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی

                                کوه زباله در جنگل کلاردشت

 

 

 

                                            

 

 

 

  عکس ازکیوان بیگلریان 

آینده نو7/9/85-مریم طالشی

 گروه اجتماعي:صحنه بسيار فجيع است.

هزاران تن زباله مخلوط، تروخشك، تجزيه شدني و نشدني. اينجا در جنگل عباس آباد تاجايي كه چشم كار ميكند، زباله ها از كناره جاده به دره ريخته شده اند و به نظر مي رسد تا عمق دره و كناره رودخانه اي را كه به عباس آباد مي رود،پوشانده اند.

علاوه بر اثرات ناخوشايندي كه دفع زباله براكوسيستم منطقه مي گذارد، به دليل مشرف بودن اين مكان به رودخانه  »كاظم رود    آلودگي رودخانه« و آ ب هاي زيرزميني را هم به همراه دارد .از تفكيك زباله و سوزاندن اصولي خبري نيست. پوشاندن با خاك هم كه در اين منطقه امكانش وجو د ندارد.

روزانه از اين كوه زباله، شيرابه هاي سمي به خاك جنگل و آب رو دخانه نفوذ مي كنند و گازهاي سمي وارد هوا ميشوند. بوي آزار دهنده سوختن ناقص زباله ها فضا را مسموم كر ده است.

مقصر كيست؟

شهرداري كلاردشت شايد اولين نهادي باشد كه نگاه هاي ملامتگر را به سوي خود می كشاند. به گفته انجمن حاميان ميراث طبيعي و گردشگري كلاردشت اين شهرداري از بدو تاسيس به دليل مديريت هاي ناصحيح در بخش خدمات شهري و به كار نگرفتن وسايل حمل زباله مناسب باعث انتشار شيرابه انواع زباله در سطح شهر شده است،اما از آن هم مهم تر جمع آوري و دورريز اين زباله ها در منطقه سرسبز جنگل عباس آباد است كه به تخريب بخش وسيعي از آن منجر شده است.

پي گيري مكرر اهالي و گرو ه هاي مختلف زيست محيطي جهت سامان دهي اين روند غيراصولي اقدامي را از سوي اداره كل منابع طبيعي استان مازندران در پي داشت كه خود باعث بروز مشكلات ديگري شد و اعتراضاتي را از سوي دوست داران محيط زيست و اهالي منطقه به وجود آورد.

منابع طبيعي استان مازندراننوشهر طي نامه اي كه در تاريخ 22 مهر سال جاري براي شهرداري كلاردشت ارسال كرد،با واگذاري زميني به مساحت سه هكتار در محدوده طرح جنگل داري مكارود و تحت مديريت آستان قدس، جهت دفن بهداشتي زباله توليدي منطقه كلار دشت به شهر داري اين شهر موافقت كرد، البته اين موافقت با ذكر شروطي از سوي منابع طبيعي صورت گرفت؛ «ديواركشي پيرامون عرصه مورد نظر، تفكيك زباله، استقرار نگهباني در ورودي جنگل به صورت شبانه روزي جهت كنترل ماشين آلات و رعايت مسايل حفاظتي، بارگيري خو دروهاي حامل زباله به نحوي كه منجر به ريخت وپاش زباله در سطح عرصه نشود و ارائه تعهد محضري «. اين ها شرايط منابع طبيعي مازندران براي واگذاري اين قطعه زمين به شهرداري بو د و اينكه در صورت رعايت نكردن هر يك از اين بندها، اداره كل راسا حق دارد نسبت به جلوگيري عمليات شهر داري اقدام كند .اين توافق نامه شايد اصولي به نظر برسد، اما اين كه سه هكتار از بهترين منطقه جنگل عباس آباد، مشروط به نصب دستگاه زباله سوز و بدون در نظر گرفتن معيارهاي زيست محيطي در اختيار شهرداري كلاردشت قرار گرفته، حرف ديگري است.به دنبال اين توافق نامه، طي نشست هايي كه با حضور اعضاي انجمن حاميان ميراث طبيعي و گردش گري كلاردشت، محققان، متخصصان و استادان دانشگاه در مورد اين موضوع صورت گرفت، دستگاه زباله سوز چه از لحاظ كارآيي و چه از لحاظ اقتصادي مورد تاييد قرار نگرفت و اجراي طرح بيوكمپوست پيشنهاد شد، اما انگار گوش شنوايي وجود ندارد.

»خواهشمند است دستور فرماييد با عنايت به معضلات زيست محيطي و آلودگي هاي ناشي از اين اقدام كه پيامد آن آلوده شدن سفره هاي آب زيرزميني و افزايش روزافزون بيماري هاي گوناگون و تخريب يكي از زيباترين جنگل هاي ايران و نابودي گونه هاي نادر گياهي، گياهان دارويي، تنوع زيست جنگلي و ايجاد ناامني محيط زيست حيات وحش است جلوگيري به عمل آيد و نظرات كارشناسانه مركز را نسبت به اهميت موضوع اعلام فرماييد«.

اين بخشي از نامه انجمن حاميان ميراث طبيعي و گردشگري كلاردشت است كه در اعتراض به واگذاري اين مساحت از محدو ده جنگلي به شهرداري، به مركز سلامت و بهداشت محيط وزارت بهداشت و درمان كشور فرستاده شده است.

  به دادمان برسيد  آقای رئيس  جمهور ...

 صورت نگرفته  ... هنوز اقدامی

                                        در اين جا بخوانيد