آيا پارك ملي لار دو نيم مي‌شود؟
ساعت ٦:۳٠ ‎ب.ظ روز ۳٠ آذر ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی

معاون سازمان حفاظت محيط زيست:
درصورت ادامه روند تعرضات

مجبوريم نام برخي مناطق را

از فهرست حفاظت شده‌ها

 حذف كنيم!

 

 

 

خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران- سرويس: اجتماعي - محيط زيست 29/9/85

در حاليكه بر اساس يكي از مصوبات استاني رييس‌جمهوري در استان مازنداران مقرر شده است در جهت تسريع در اجراي بهسازي و تكميل جاده نور ـ چمستان ـ آمل و عمليات احداث راه اصلي بلده ـ گرمابدر به لواسان اقدام شود، شماري از كارشناسان و مسؤولان سازمان حفاظت محيط زيست، ضمن مخالفت با احداث اين جاده نسبت به عواقب آن هشدار دادند.

به گزارش خبرنگار «محيط زيست» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا(، به گفته كارشناسان، اين جاده كه از وسط منطقه حفاظت‌شده البرز مركزي عبور مي‌كند با عبور از پارك ملي لار و رودخانه حفاظت‌شده لار يكي از اكوسيستم‌هاي بسيار حساس كشور را تخريب خواهد كرد. از سوي ديگر معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست نيز ضمن اعلام مخالفت با احداث جاده از داخل پارك ملي لار گفته است: تعرضات از سوي برخي دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي به مناطق تحت حفاظت سازمان بسيار زياد و وحشتناك است و در صورت ادامه روند فعلي مجبوريم نام برخي مناطق را از فهرست حفاظت حذف كنيم!

از سوي ديگر در حالي كه بسياري از كارشناسان تاكيد مي‌كنند كه احداث جاده از داخل پارك ملي لار خسارت سنگين و غيرقابل جبراني به منطقه وارد مي‌كند، رييس سازمان حفاظت محيط زيست نيز گفته است كه ردشدن جاده از داخل پارک ملي لار هيچ ضرورتي ندارد.

معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست:

به هيچ عنوان موافق احداث جاده از داخل پارك ملي لار نيستيم

مناطق تحت مديريت سازمان محيط زيست را با چنگ و دندان حفظ كرده‌ايم

تعرضات از سوي دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي به مناطق تحت حفاظت سازمان بسيار زياد و وحشتناك است

در صورت ادامه روند تعارضات مجبوريم نام برخي مناطق را از فهرست مناطق حفاظت شده حذف كنيم

عزم ملي براي حفاظت از مناطق وجود ندارد

دكتر دلاور نجفي، معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست در اين خصوص در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به اينكه اگر در خصوص احداث جاده‌ي داخل پارك ملي لار از سازمان استعلام شود، بر مبناي موارد قانوني اقدام مي‌كنيم، تاكيد مي‌كند: احداث جاده‌هايي از اين دست كه از داخل پارك‌هاي ملي عبور مي‌كنند خلاف قواعد ملي و جهاني است و به هيچ عنوان موافق احداث جاده از داخل پارك ملي لار نيستيم.

وي با تاكيد بر اينكه ما مناطق تحت مديريت سازمان محيط زيست را با چنگ و دندان حفظ كرده‌ايم، خاطرنشان مي‌كند: تعرضات تعدادي از دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي به مناطق تحت حفاظت سازمان بسيار زياد و وحشتناك است و اين در حاليست كه شمار نيرو‌هاي حفاظتي ما محدود است.

معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست تصريح كرد: در صورت ادامه اين روند مجبوريم درجه حفاظتي برخي از مناطق را كاهش دهيم و يا نام آنها را از فهرست مناطق حفاظت شده حذف كنيم.

وي به برخي تعرضات عمده به مناطق تحت حفاظت محيط زيست اشاره كرد و گفت:به عنوان مثال تنها بخش كوچكي از پارك ملي«سرخه‌حصار» در اختيار سازمان محيط زيست است و دستگاه‌هاي مختلفي در آنجا ادعاي مالكيت داشته و فعاليت مي‌كنند، از سوي ديگر در بخش عمده‌اي از اين پارك ملي ساخت‌وساز شده و احداث جاده‌هاي مختلف، خطوط لوله و ... نيز از ديگر تعرضات به اين پارك ملي است.

معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست تاكيد مي‌كند: حفاظت از مناطق 4 گانه تنها وظيفه سازمان محيط زيست نيست و يك عزم ملي و فرابخشي در اين زمينه نياز است كه اين عزم ملي هم اكنون وجود ندارد.

رييس سازمان حفاظت محيط زيست:

ردشدن جاده از داخل پارک ملي لار هيچ ضرورتي ندارد

دکتر فاطمه واعظ جوادي، معاون رييس‌جمهوري و رييس سازمان حفاظت محيط زيست نيز در خصوص مصوبه اخير دولت در استان مازندران گفت: قرار نبوده از داخل پارک ملي لار جاده عبور کند و مصوبه اخير به معناي اقدام بدون مطالعه نبوده است.

وي افزود: بحث اصلي اين بود که مطالعه‌اي انجام و مسير و راهکارها مشخص شود.

رييس سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به ارسال نامه براي رييس‌جمهوري مبني بر حفاظت شده بودن پارک ملي لار به ايسنا گفت: در جلسه اخير هيأت دولت مقرر شده کليه هزينه‌هاي جاده‌سازي در منطقه لار بر تعريض و بهسازي جاده هراز گذاشته شود؛ چراکه جاده هراز مستقيما به داخل استان منتهي مي‌شود و اين درحاليست که لار در ارتفاع 4 هزار متري قرار دارد.

مدير كل محيط زيست استان تهران:

احداث جاده از داخل پارك ملي لار خسارت سنگين و غيرقابل جبراني به منطقه وارد مي‌كند

آيا احداث يك جاده ارزش از بين رفتن گردشگري و ايجاد آلودگي در منابع آب شرب تهران را دارد؟

مهندس بزرگيان، مدير كل محيط زيست استان تهران نيز با تاكيد بر اين كه اگر جاده داخل پارك ملي لار احداث شود، خسارت سنگين و غيرقابل جبراني به اين منطقه وارد مي‌شود، به ايسنا گفت: پارك ملي لار بهترين منطقه به لحاظ ارزش گردشگري و مهم‌ترين منطقه تامين آب شرب تهران است كه درصورت احداث جاده در داخل آن به هر دوي آنها آسيب وارد مي‌شود.

وي با تاكيد بر اين كه معلوم نيست جاده را به چه قيمتي قرار است احداث كنند، افزود: آيا احداث يك جاده ارزش از بين رفتن فرصت گردشگري و ايجاد آلودگي در منابع آب شرب تهران را دارد؟

مدير كل محيط زيست استان تهران با اشاره به اينكه جاده‌هاي كنوني مي‌تواند شهرستان نور را سرويس‌دهي كند، مي‌گويد: پارك ملي لار به لحاظ تامين آب شرب تهران و ارزش اكولوژيكي از حساسيت بالايي برخودار است.

وي با اشاره به اينكه قزل آلاي رنگين كمان را در ايران تنها در درياچه سد لار داريم تاكيد مي‌كند: اين گونه جانوري يكي از گونه‌هاي نادر و با ارزش جهان است.

سرپرست معاونت محيط انساني سازمان محيط زيست:

احداث هرگونه جاده و فعاليت عمراني در پارك‌هاي ملي مگر با مجوز رييس شوراي عالي محيط زيست ـ رييس جمهوري ـ ممنوع است

مجري بايد قبل از هرگونه عمليات عمراني مجوز بگيرد

دكتر اصيليان، سرپرست معاونت محيط انساني سازمان محيط زيست نيز با تاكيد بر اين كه تمامي مصوبات هيات دولت با در نظرگرفتن ضوابط و مقررات زيست محيطي اجرا مي‌شود به ايسنا گفت: اگر چنين مصوبه‌اي باشد مجري طرح موظف است قبل از اجرا و احداث جاده ارزيابي زيست محيطي كرده و مجوز را بگيرد.

وي با اشاره به اين كه احداث جاده بايد حتي المقدور از مناطق چهار گانه بالاخص پارك ملي عبور نكند مي‌افزايد: احداث هرگونه جاده و فعاليت عمراني در پارك‌هاي ملي مگر با مجوز رييس شوراي عالي محيط زيست ـ رييس جمهوري ممنوع است.

سرپرست معاونت محيط انساني سازمان محيط زيست با تاكيد بر اين كه پارك‌هاي ملي از بالاترين درجه حفاظتي برخوردارند و برخي از آنها مورد توجه مجامع بين‌المللي بوده و بايد حفاظت شوند، خاطرنشان كرد: براي هرگونه اقدام در پارك ملي بايد تمام جوانب در نظر گرفته شود.

وي با اشاره به اين كه اگر هيچ گزينه ديگري براي احداث جاده وجود نداشته باشد، بايد مطالعات كارشناسي دقيق انجام شده و اگر صلاح باشد جاده احداث مي‌شود، تاكيد كرد: اگر ببينيم احداث جاده صلاح نيست، اعلام مي‌كنيم.

اصيليان با اشاره به اينكه مجري نبايد هيچگونه عمليات عمراني پيش از ارزيابي انجام دهد تاكيد كرد: هنوز در اين خصوص گزارشي به سازمان محيط زيست ارسال نشده است.

گفتني است پارك ملي لار در دامنه جنوبي مرتفع‌ترين نقطه ايران در رشته كوههاي البرز، با مساحت 31 هزار هكتار در 70 كيلومتري شمال شرقي شهر تهران قرار دارد.

اين پارك ملي در سال 1354 با وسعت 73 هزار و 500 هكتار با عنوان «پارك ملي» تحت حفاظت قرار گرفت و از سال 1361 تا سال 1381 طبق مصوبه شورايعالي حفاظت محيط زيست به عنوان منطقه حفاظت شده و از آن تاريخ تا كنون به عنوان پارك ملي اداره مي‌شود.

ارتفاعات بلند و زيستگاههاي امن در دو سوي دره زيباي لار بر عظمت اين منطقه افزوده و چشم‌اندازها، چشمه‌سارها و رودخانه‌هاي پرآب همه نشاني از استواري و جذابيت اين منطقه پرطراوت دارد.

پوشش گياهي منطقه اكثرا مرتعي است و از انواع گندميان پايا، بوته‌زارها و پوششهاي آلپي تشكيل شده و در نقاط مرتفع، گونه ارس كه در برخي مناطق از تراكم نبستا خوبي برخوردار است، گسترش دارد.

گونه‌هاي مهم گياهي منطقه را انواع گياهان دارويي، صنعتي و غذايي مانند قارچ، كاسني، باريجه، آويشن، موسير، پيازك، والك، كنگر، گزل، گلپر، چاي كوهي، كما، گل گاو زبان، اسپند، شيرين بيان، چوبك، بارهنگ، شنگ و شقايق وحشي تشكيل مي‌دهند.

گونه‌هاي جانوري منطقه متشكل از پستانداراني نظير كل و بز، قوچ و ميش البرز مركزي، خرس قهوه‌اي، پلنگ، گرگ، روباه، گراز و گربه وحشي هستند. از جامعه پرندگان، انواع پرندگان بومي و مهاجر نظير كبك، عقاب، دليجه، كبك دري، سارگپه و درنا دراين منطقه حضور دارند.

خزندگان و دوزيستان موجود در اين منطقه را جانوراني مانند افعي دماوندي، افعي البرزي، مارمولك، بزمجه، لاك پشت و قورباغه تشكيل مي‌دهند. از آبزيان بارز منطقه، ماهي قزل‌آلاي خال قرمز را مي‌توان نام برد.

اين منطقه داراي ويژگيهاي خاص و جوامع غني گياهي و جانوري است و وجود ماهي قزل‌آلاي خال قرمز كه از نادرترين گونه‌هاي آبزي جهان مي‌باشد، اهميت اين مجموعه را دو چندان كرده است.

حوزه آبخيز لار افزون بر تامين قسمتي از آب آشاميدني تهران بزرگ، مي‌تواند نقش اقتصادي مهمي را به عنوان تفرجگاهي جذاب، مركز دامپروري در حد ظرفيت، ذخائر دست نخورده طبيعي، چشمه‌هاي آب معدني و اندوخته‌هاي اكولوژيكي ايفا كند.

پارك ملي لار با دارا بودن اكوسيستمهاي متنوعي اعم از آبي و خشكي علاوه بر تنوع زيستگاهي، مي‌تواند سالانه جمعيت زيادي از علاقه‌مندان طبيعت را جهت كوهنوردي، ماهيگيري، پيك‌نيك و كمپ پينگ به خود جلب كند.

جاده‌هاي ارتباطي متعدد در منطقه، تغيير كاربري اراضي و چراي بي‌رويه از جمله عوامل اصلي تهديد و تخريب اين پارك ملي است.