با وجود اعتراض گسترده ي متخصصان وگروه ها زيست محيطی به مصوبه اخير هيات دولت
ساعت ۸:٢۳ ‎ق.ظ روز ۳ بهمن ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی

                                   زنجیرها برداشته شد

                                               

                       ورودي منطقه حفاظت شده البرز مركزي اكنون بازشده است. 85/ 10 /28

 

آينده نو-مژگان جمشيدی: با گذشت بيش از 20 روز از ارسال نامه 144 نفر از متخصصان و نخبگان منابع طبيعي كشور به محمود احمدي نژاد و درخواست آنها مبني بر لغو مصوبه اخير هيات دولت در احداث جاده در پارك ملي لار، با اين كه رئيس جمهور پاسخي به نامه نخبگان نداده است، اما بار ديگر نامه ديگري اين بار از سوي انجمن كوه نوردان ايران براي رئيس جمهور ارسال شده است.انجمن كوه نوردان ايران بااشاره به ماده 2 و 8 آيين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست، احداث جاده در پارك ملي لار را نقض آشكار قانون عنوان كرده و خواستار پايبندي دولت ايران به كنوانسيون بين المللي تنوع زيستي شده است.

در عين حال گزار ش هاي رسيده از پارك ملي لار و منطقه حفاظت شده البرز مركزي و تصاوير گرفته شده حاكي است، زنجيرهايي كه به منظور مسدود كردن جاده پشت منطقه كشيده شده بود، هم اكنون بر داشته شده است.

هومن روا نبخش، كارشناس ارشد رشته مهندسي منابع طبيعي كه خود يكي از تهيه كنندگان متن نامه ارسالي به رئيس جمهور است از منطقه البرز مركزي گزارش مي دهد كه نه تنها زنجيرها بر داشته شده و جاده باز است،بلكه پاسگاه محيطباني گرمابدر در استان تهران كه يكي از پاسگاه هاي حفاظتي منطقه است نيز تعطيل شده است و در بازديد روز 85/10/28 او از منطقه، حتي روي در پاسگاه قفل زده شده است!

اين در حالياست كه پيش از اين با قوتگرفتن شايعه احداث جاده در پارك ملي لار و اتصال گرمابدر لواسان به روستاي بلده در نور به دستور رئيس قبلي سازمان محيطزيست، محيط‌بانان و ماموران گارد محيطزيست اقدامات حفاظتي شديدي را براي جلوگيري از ورود ماشينآلات راه‌سازي به منطقه انجامدادهبودند.در عين‌ حال حفاظت شديد از پارك ملي لار تا زمانيكه اين منطقه از سوي فاطمه واعظ‌جوادي به استان مازندران واگذار نشدهبود هم‌چنان ادامهداشت و اداره كل محيط زيست استان تهران مسووليت حفاظت آنرا برعهده داشت اما اكنون كسي به واقع نميداند مدعي پارك ملي لار در سازمان حفاظت محيط زيست كيست.

85/ 10 /28تعطيلي پاسگاه محيط باني گرمابدر

 طبق اعلام مديركل روابط عمومي و بين الملل سازمان محيط زيست، پارك ملي لار از سوي واعظ جوادي به حوزه استحفاظي شهرستان آمل در مازندران واگذار شده اما مديركل محيط زيست استان تهران مدعي است: لار هنوز در حيطه اختيارات استان تهران است و به مازندران واگذارنشده است.

اما در اين ميان تمامي موانع حفاظتي كه بر سر راه جاده گرماب در پشت منطقه حفاظت شده البرز مركزي و پارك ملي لار وجود داشت اكنون بر داشته شده و پاسگاه نيز اين چنين تعطيل شده است و اين نشان مي دهد كه به رغم اعتراضات مكرر گروه هاي زيست محيطي و متخصصان دانشگاهي، سازمان محيط زيست اكنون خود كمر همت بر نابودي منطقه و احداث جاده بسته است. در غير اين صورت، تدابير حفاظتي را تشديد ميكرد نه اين كه كمتر هم بكند!

درخواست انجمن كوه نوردان از احمدي نژاد

»جناب آقاي رئيس جمهور، هرگونه تنزل دادن درجه حفاظتي پارك ملي لار به منظور قانوني ساختن احداث جاده در آن ممكن است حمل بر اراده ناپايدار مديران كشور در حفاظت از محيط زيست و تغيير مصلحتي مصوبه هاي زيست محيطي براساس سليقه جناح هاي سياسي حاكم شود. «

انجمن كوه نوردان ايران با اين اشاره در ادامه موارد نقض آشكار قانون را در مصوبه اخير دولت در مورد احداث جاده در اين منطقه متذكر شده و مي افزايد:

احداث اين جاده با روح چندين ماده قانوني ناظر بر حفاظت محيط زيست در ايران مغايرت دارد.   ...                                             در اين‌جا بخوانيد