پارک ملی خجير، يادگار هزاران ساله طبيعت است
ساعت ٩:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۱ بهمن ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی

   

                            نامه يک متخصص منابع طبيعی به رئيس جمهور

آينده نو ۱۱/۱۱/۸۵-هومن روانبخش *

اين جا پارك ملي خجير است، سرزميني كه به آغاز نزديك است، زماني كه هنوز انساني نبود، شهري نبود، سازماني نبود، وقتي كه طبيعت خودش قانون خودش را تعيين مي كرد، زماني كه آفتي به نام انسان طغيان نكرده بود، زماني كه هنوز غرور طبيعت نشكسته بود، اين جا سرزميني است كه در آن درخت نفس مي كشد. قوچ مي دود و پلنگ شكار مي كند.

اين جا طبيعت اغواگرا ست، كافي است دل به اوبسپاري، عاشقت مي كند و وقتي عاشق شدي به تو مي آموزد چگونه با اويكي شوي، خو د را جزئي از آن بداني وبه قوانينش احترام بگذاري، وقتي با او يكي شدي، خود را جزئي از آن دانستي و به قوانينش احترام گذاشتي، تو را به اوج مي برد؛ به وراي انديشه كوتاه يك زمان و مكان، به آسمان ها، به توحيد.

آقاي رئيس جمهور !آيا مي دانيد تصميمات دولت شما چه صدمات جبران ناپذيري به يگانه منطقه بكرطبيعت استان تهران وارد خواهد آورد؟

آقاي رئيس جمهور آيا عمق فاجعه عبور خط لوله نفت (به هر بهانه و توجيهي) از ميان آخرين عرصه بكراطراف تهران را مي دانيد؟ آيا به تبعات عبور يك اتوبان از داخل پارك ملي آگاه هستيد؟ آيا مي دانيد اين منطقه20 هزار هكتاري (مجموعه پارك هاي ملي سرخه حصار و خجير) كه دولت شما طرح عبور اتوبان و خط لوله نفت را براي آن در نظر گرفته است، آخرين اميد طبيعت و طبيعت دوستان است؟

آقاي رئيس جمهور! آيا از قوانين پارك ملي آگاه هستيد؟ آيا مي دانيد در يك پارك ملي لگدمال كردن علف ها و بوته كني هم ممنوع است تا چه رسد به احداث اتوبان و خط لوله نفت! آيا فلسفه ايجاد يك پارك ملي را مي دانيد؟آيا مي دانيد نسلي قبل مناطقي از كشور را حفاظت شده و پارك ملي ناميد تا براي هميشه از هرگونه دخالتي هرچند ناچيز(حتي كندن يك گياه)محفوظ بماند؟ آيا مي دانيد ذات پارك ملي بكر ماندن است و صدور مجوز دخالت با ذات پارك ملي در تناقض است، آقاي رئيس جمهور، عبور بزرگ راه و لوله نفت از پارك ملي قطعا، هميشه و در همه حال غيرقانوني است و صدور مجوز از سوي هيچ مقامي آن را توجيه نمی كند.

آيا قبول داريد قوانين پارك ملي قوانيني ملي و هميشگي بوده نه مربوط به يك نسل و طبقه اي خاص و اين قوانين وضع نشده اند تا با تغيير هر مسوولي دستخوش تغيير يا نقض شوند؟

آقاي رئيس جمهور، آيا مي دانيد ما مالك تمام آن منابعي كه درا ختيار ماست نيستيم و بايد، بخشي را همچون امانتي پاسداري كنيم و بكر و دست نخورده به نسل بعد بسپاريم؟ و در عرصه هاي طبيعت اين امانت ها همان پارك هاي ملي و مناطق حفاظت شده هستند.

آقاي رئيس جمهور ! درخت و حيوان هم جزئي از اين مملكت اند، هموطن و همسايه ما، شما رئيس جمهور اين كشور هستيد، نماينده نه تنها انسان ها بلكه همه آب و خاك و طبيعت اين مرز و بوم. آنها هم بر گردن شما حق دارند.

آقاي رئيس جمهور! آيا تا به حال چيزي درباره درخت بنه، قوچ و ميش يا پلنگ خوانده ايد؟ آيا به اين موجودات علاقه منديد؟ البته شايد شما هم عقيده داشته باشيد يك رئيس جمهور كارهاي مهمتري دارد و اصلا نمي بايست به اين مطالب پيش پاافتاده كه بيشتر مربوط به انسان دوره غارنشيني است، بپردازد. اشكالي نيست، اما آيا در ميان مشاوران خود فرد يا افرادي را داريد كه به اين مسائل بپردازند.. افرادي كه نه تنها علم طبيعت را داشته باشند، بلكه عاشق طبيعت هم باشند؟

             در اين‌جا بخوانيد