بازهم سدسازی و آسیب رسانی به منابع طبیعی
ساعت ٢:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱٢ اسفند ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی

بساز و بفروش‌ها را دیده‌اید که هنگام خراب کردن خانه‌های «کلنگی » و بناکردن ساختمان های تازه‌ساز، با درختان حیاط‌ها و حاشیه‌ی پیاده‌رو چه می‌کنند؟ همین رفتار را در بسیاری مواقع، مجریان پروژه‌های بزرگ ملی با منابع طبیعی کشور دارند، چرا که این مجریان مانند بساز و بفروش‌ها فقط می‌خواهند «پایان کار» را بگیرند و پروژه را تحویل دهند و پول را دریافت کنند و بروند!

به گزارش زير توجه کنيد:

                    قتل عام درختان «مورد» در گیلان‌غرب

                       توسعه‌سد سراب گيلان‌غرب ،جنگل مورد را تهديد می‌کند

آینده نو 7/12/85 - مریم طالشی- گروه محيط زيست:  توسعه و تخريب! اين دو كلمه شايد درآينده اي نه چندان دور به صورت يك عبارت در فرهنگ لغات كشور ما وارد شوند .تعجب نكنيد! مي شود گفت اين روزها شنيدن اين دو واژه، آن هم به فاصله كوتاه از هم، كاملا قابل انتظار است، زيرا هرجا اسمي از توسعه مي آيد، مي دانيم كه تخريبي هم در كار هست، حتي اگر نامي از آن برده نشود. اصلا انگار توسعه، بدون تخريب امكا ن پذير نيست. تخريب هم كه خب طبق معمول هميشه مي افتد به جان منابع طبيعي و ملي . مثل ا ين كه براي رسيدن به رشد و توسعه بايد از آن چه داريم، بگذريم، حتي اگر ارزشمندترين داشته هايمان باشد.

اين بار نوبت درختان »مورد « است كه تخريب را تجربه كنند.آدرس:كرمانشاهان،گيلانغرب، چشمه سراب.

    در اين‌جا بخوانيد