جدایی بیش از ۵۰ نفر از اعضای فعال جبهه سبز ایران
ساعت ۸:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱٢ اسفند ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی

                                        جبهه‌ی سبز ايران به خاک سپرده شد

                             

آينده‌نو- ۱۲/۱۲/۸۵گروه محيط زيست 53 :نفر از اعضاي فعال جبهه سبز ايران هفته گذشته با صدور بيانيه اي مشترك، انصراف خود را از عضويت در اين تشكل غير دولتي زيست محيطي اعلام كردند. اين افراد كه گفته مي شود بدنه اصلي و فعال جبهه سبز ايران را تشكيل مي دا دند، به دليل اختلافات موجود و منفعل شدن گردانندگان اين انجمن زيست محيطي كه زماني نه چندان دور، فعالترين NGO ا يران بود، از جبهه سبزايران براي هميشه خداحافظي كر دند تا تشكلي كه پرچم دار جنبش زيست محيطي ايران بود، اينك بعد از گذشت بيش از يك دهه از شكل گيري اش عملا از صحنه جامعه مدني ايران حذف شود.  

                                                                                         در این‌جا بخوانید