توصيه‌هايي براي كوه‌نوردي و سفردر نوروز
ساعت ۸:٠۳ ‎ق.ظ روز ٢٦ اسفند ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی
 • در نخستين روزهاي بهار،شرايط بيشتر كوه هاي ايران از ارتفاع سه هزارمتر به بالا،شرايط زمستاني است. اگر در اين روزها قصد كوه نوردي داريد، بايد وسايل كامل زمستاني به همراه داشته باشيد.

 • تغييرات هوا در بهار،شديد است؛ فريب هواي دلكش كوه پايه يا هواي آرام صبحگاهي را نخوريد! ممكن است پانصدمتر بالاتر،يا دوسه ساعت بعدازظهر، با هوايي سرد و توفاني روبرو شويد. از چادر زدن در نزديكي رودخانه ها و عمق دره ها خودداري كنيد؛ سيلاب هاي بهاري خبر نمي كنند.

 • پيش بيني هواي منطقه اي را كه قصد كوه نوردي درآن داريد، از سازمان هواشناسي يا تارنماهاي معتبر بگيريد.

 • برنامه ي خود، شامل مسير كاملي كه در جاده ها  طي مي كنيد، مسير صعود، و زمان بندي رفت و برگشت را به يكي دو نفر از دوستان بدهيد. تلفن چند نفر را كه مي توانند در شرايط اضطراري به كمك شما بيايند، به اين دوستان بدهيد.

 • سعي كنيد تلفن يكي دو نفر از كوه نوردان شهرستان يا استاني را كه مقصد شما است، با خود داشته باشيد. در صورت امكان، از راهنمايي ها و همراهي كوه نوردان آشنا به منطقه، استفاده ببريد.
 • سفر می تواند فرصتی باشد برای به جا آوردن سنت  زیبای دید و بازدید نوروزی ، و تقویت مراوده های اجتماعی .
 • حداكثر آگاهي را درباره ي كوهستان مورد نظر، از طريق كتاب هاي راهنما، گزارش هاي كوه نوردي و منابع ديگر به دست آوريد.

 • زباله‌هاي خود را از كوهستان و ديگر محيط هاي طبيعي خارج كنيد و به شهرها برسانيد؛ اگرزباله ها را در روستاها يا رستوران هاي ميان راهي بگذاريد، در بسياري از موارد، در يك دره يا گودال رها مي شوند! بطري هاي نوشابه و پلاستيكي ممكن است در شهرها بازيافت شوند.

 •  در طول راه ها، در چادرگاه هاي بين راهي، و موقعيت هاي ديگر، مروج فرهنگِ حفاظت از محيط زيست و ميراث فرهنگي باشيد:  به آلوده كنندگان محيط، آرام و دوستانه، تذكر دهيد؛ در ميان مردم، كيسه ي زباله و بروشورهاي آگاهي دهنده پخش كنيد؛ مقررات بازديد از منطقه های حفاظت شده را رعایت کنید؛ شیوه های درست بازدید از  محوطه ها و آثار تاريخي را ترويج دهيد؛ سعي كنيد به افراد محلي توضيح دهيد كه چه ميراث‌هاي تاريخي باارزشي دارند، و آنان را تشويق به حفظ داشته هاي فرهنگی‌شان كنيد.
 • با توجه به احتمال وجود آنفلوانزای مرغی ، در مناطق ساحلی  و کناره ی تالاب ها و و رودخانه ها ، نکته های بهداشتی را رعایت کنید : از دست زدن به لاشه یا بقایای پرندگان ، و خرید مرغان دریایی یا شکار آن ها خودداری کنید .
 • در صورت لزوم، به رانندگان خود، اصول رانندگي را تذكر دهيد: اگر خودتان راننده هستيد، مقررات راهنمايي و رانندگي را رعايت كنيد؛ و در طول راه ها، با رانندگان ديگر مداراگر باشيد. تلفن شركت هاي امداد دهنده و اورژانس استان ها را با خود داشته باشيد.

 • بسته‌ي كمك هاي اوليه براي كوه و جاده را همراه داشته باشيد. آيا اصول كمك هاي اوليه را فرا گرفته ايد؟ خودتان و خودروتان را با بيمه هاي مناسب پوشش داده ايد؟