قله‌ی الوند؛ افتخار کوه‌نوردی فرانسه،ايران و همدان
ساعت ٦:٤۱ ‎ق.ظ روز ٢۱ فروردین ۱۳۸٦ : توسط : عباس محمدی

داوود محمدی‌فر نويسنده‌ی تاريخ کوه‌نوردی

دراين‌جابخوانيد:

سرود کوهستان - شنبه ۱۸ فروردين

خبرگزاری ميراث فرهنگی