آشغال جمع می کنم ، پس هستم !
ساعت ۱٠:٢٦ ‎ب.ظ روز ٧ اردیبهشت ۱۳۸٦ : توسط : عباس محمدی

" این کارها دیگر فایده ندارد . "

" ما این دوره ها را گذرانده ایم ! "

تا کی دیگران بریزند ، ما جمع کنیم ؟! "                      "

" باید کاری اساسی کرد . "

" باید کار فرهنگی کرد . "

" آن ها با جاده سازی و سدسازی و واگذاری اراضی ملی ، محیط زیست را نابود می کنند ، شما می خواهید با جمع کردن چهار تا کیسه آشغال چه کنید ؟! "

...

جمله های بالا چند نمونه از گفته های دوستانی است که یا از برنامه های پاک سازی  خسته شده اند ، یا اصلا از اول به آن اعتقاد نداشته اند ، ویا شاید از کارهای زیست محیطی ، به قسمت کثیف اش علاقه ای ندارند . از اینان ، یک گروه هیچ کاری نمی کنند و دیگر خط عوض کرده اند یا اولویت خود را در زندگی تغییر داده اند( بیش تر به نفع بخش پولی زندگی ) ؛ یک گروه صرف انتقاد کردن را دوست دارند و از دولت و مردم بد گویی می کنند ، بی آن که بگویند که چه باید کرد ؛ گروهی نیز فقط می نویسند ( که من برا ی شان بسیار احترام قایل ام ، اما کارشان را در کارزار زیست محیطی کافی نمی دانم. )

واقعا چند درصد مردم نوشته های ما را – حتی در پرشمارگان ترین مطبوعات – می خوانند ؛ در کشوری که سرانه ی کتاب خوانی را با دقیقه و ثانیه اندازه می گیرند ! یا می خواهیم از طریق رادیو و تلویزیون فرهنگ سازی کنیم ؛ ما را که غالبا به آن ها راهی نیست ، یا بلد نیستیم به آن جا راه یابیم . شاید می پنداریم که با کارهایی می توانیم دولتی ها را تکان بدهیم ؛ ولی آن ها که خود بهتر از ما می دانند ایراد کار کجا است و فقط چون هیچ جنبش اجتماعی محیط زیستی وجود ندارد ، به خود تکانی نمی دهند . و دست آخر این که آیا اگر ما دست به پاک سازی یک گوشه ی کوچک نزنیم ، خراب کاری های بزرگ ناشی از طرح های عمرانی کاستی می گیرد ؟!

من معتقدام که مجموع تخریب ها و آلوده سازی هایی که به دست تک تک مردم عادی و با حسن نیت صورت می گیرد ، بیش تر از آن چیزی است که توسط دولت انجام می شود . ناگفته نماند که به نظر من یکی از کارهای مخرب مردم ، مطالبه نکردن حقوق زیست محیطی خود از حکومت است . در آشنا ساختن مردم با اصول حفظ محیط زیست ، در واداشتن آنان به استیفای حقوق خود ، و در الگو سازی برای رفتار مسئولانه در قبال محیط زیست و جامعه ، هیچ کاری کارسازتر از فعالیت های داوطلبانه ی پاک سازی و مانند آن نیست .

رفتار منفعلانه ی سازمان های غیر دولتی در روز زمین پاک و مشارکت نکردن آن ها در برنامه های سازمان داده شده به دست دولتی ها ، یا اقدام نکردن به فعالیت های مستقل به این مناسبت ، با هر توجیهی که باشد ، به حل هیچ معضل زیست محیطی کمک نمی کند .

عباس محمدی