سازمان ميراث فرهنگی و درياچه‌ی اُوان
ساعت ٧:۳٠ ‎ب.ظ روز ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی

يک خبر خوب!

خبرنگاران می‌گويند:«خبر خوب، خبر بد است!» يعنی هرچه خبر مربوط به فاجعه‌های بزرگ‌تر باشد، بيشتر جلب توجه می‌کند. در زمينه‌ی محيط‌ زيست، متاسفانه از اين‌جور خبرها زياد داريم(به‌ويژه در ايران)؛ اما گاه يک خبر کوچک به‌راستی خوش هم پيدا می‌شود که دلمان را گرم می‌دارد.

ناصر ابوالحسنی يکی از اعضای انجمن کوه‌‌نوردان ايران می‌گويد كه دو‌ سه هفته پيش، در روز جمعه با ۳۰-۴۰ نفر از دوستان و يك وانت، از تهران عازم درياچه‌ی اُوان در الموت شديم تا زباله‌های اطراف آن را جمع‌آوری كنيم.البته با توجه به بازديد پارسال، حدس می‌زديم كه به اندازه‌ی يك كاميون آشغال آن‌جا باشد. اما وقتی كه پس از طی مسافت طولانی به آن‌جا رسيديم، متاسفانه (!) حتی يك تكه زباله هم نديديم... به نظر می‌رسد كه در طرح گردش‌گری تعريف‌شده از سوی ميراث فرهنگی، فعلاً يك اقدام مثبت انجام شده و اين  «اثر طبيعی ملی » ( ثبت‌شده توسط سازمان حفاظت محيط‌ زيست) پاك‌سازی شده است.

ابوالحسنی می‌گويد پس از ديدن اين منظره، به قلعه‌ی الموت رفتيم و مسير آن‌جا را پاك‌سازی كرديم.