گزارش تصويری از قلع و قمع درختان شهر به دست شهرداری تهران
ساعت ٧:٤۸ ‎ب.ظ روز ۳ امرداد ۱۳۸٦ : توسط : عباس محمدی

اين عکس‌ها فقط گوشه‌ای از نابودسازی درختان تهران به دست شهرداری را نشان می‌دهد.(نگاه کنيد به يادداشت ۲۰/۴/۸۶) يک‌بار ديگر از سازمان‌های غيردولتی طرفدار محيط زيست و توسعه‌ی پايدارُ و نيز محيط زيست نويسان درخواست می‌کنيم ترتيب يک نشست را برای هم‌انديشی در زمينه‌ی‌ ‌برخورد با اين خرابكاری‌ها بدهند.

                       

     گويا درختان، جز مزاحماني براي كارهاي « عمراني» شهرداري نيستند؛

تجاوز به حريم درختان و نابودسازي باغچه‌هاي دوسوي خيابان آزادي (كاري كه به كم و زياد در تمام سطوح شهر در جريان است.)

          

             نابودسازي حاشيه‌ي سبز «باغ‌راه» چمران (عكس: حوالي پل نيايش)

 

          

    حاشيه‌ي بزرگراه چمران؛ نابودسازي درختان و درختچه‌هايي كه بيش از چهل‌سال عمر دارند.

          

                      اين‌جا كارگاه‌هاي چوب‌بري جنگل‌هاي آمازون نيست!

                          حاشيه‌ي «باغ‌راه» چمران است (تيرماه 1386)

 

                       

                                   

                                    گويا درختان، جز مزاحماني برای کارهای «عمرانی» شهرداری نیستند ... 

 

          

             

          

تعریض خیابان آزادی با نابودسازی رفوژ میانی و درختان قدیمی دو طرف 

تبدیل یک خیابان زیبا و آرامش بخش به گرداب متعفن خودروها

                                        

 

نمايي از  رفوژ مياني زيبا و حاشيه‌هاي سبز خيابان آزادی در بخشي كه هنوز به دست شهرداري نابود نشده است ( نزديك دانشكده‌ي دامپزشكي- تيرماه 86)