البرز ،آن بالابلند عشق
ساعت ٧:۱٩ ‎ب.ظ روز ۸ امرداد ۱۳۸٦ : توسط : عباس محمدی

             

                                                قله دماوند - رشته کوه البرز

ماهنامه‌ی اينترنتی ايران ديدار

نویسنده: پیرایه یغمایی

استوره مانند رويا، تجربه های روانی انسان و نيز باورها و افكار فلسفی وقايعی را  که در زمان و مكان اتفاق افتاده اند، به زبان نمادين بيان می كند. اگر نتوانيم معنای راستين آنها را دريافت كنيم، تنها آنها را تصاويری پيش پا افتاده و بی معنا خواهيم يافت و يا در بهترين وجه، فرآورده هایی شاعرانه و زيبا ...

امروزه به هسته ی درونی اساتير بهای بيشتری داده می شود و داستان بيرونی آن فقط نمادی از آن مفهوم درونی است.

البرز هر جا كه باشد و به هر نام كه باشد ، خواه در اوستا باشد، خواه در شاهنامه... هر جا باشد، هرابرز باشد، هرابرزيتی باشد يا البرز، استوره ی بالا بلند عشق است... هستی ساز و بخشنده، شكوهمند و مغرور.

بالا بلندی كه از خويش نردبانی می سازد و پله پله تا نيروهای اهورایی می پويد و انگيزه های اهريمنی را زير پا مي گذارد. 

                                                         در اين‌جا بخوانيد