تخریب بهشت شمال
ساعت ٢:٥۸ ‎ب.ظ روز ٢٩ امرداد ۱۳۸٦ : توسط : عباس محمدی

همشهري – ايران‌گردي- اسدالله افلاكي:

تلفن زنگ مي‌زند، كسي مي‌گويد مي‌خواهم با خبرنگار محيط زيست صحبت كنم، بعد شروع مي‌كند، آقا يه كاري بكنيد، گزارشي، چيزي بنويسيد، ديگر جايي باقي نمانده.

مي‌گويم راجع به چه چيزي صحبت مي‌كنيد. از هيجانش كاسته مي‌شود. مي‌گويد دارند بخشي از سياه‌كوه در كلاردشت را تخريب مي‌كنند تا خانه بسازند. بعد هم تأكيد مي‌كند از قول او چيزي ننويسم تا برايش دردسر نشود. به او اطمينان مي‌دهم تا خاطرش جمع باشد.
بخشي از زيباترين چشم‌انداز طبيعت‌ كلاردشت واقع در منطقه «حسنكيف» و «ولبال» معروف به گرگ سياه‌كوه از سوي سازمان مسكن و شهرسازي استان مازندران براي ساخت 700 واحد مسكوني به تعاوني مسكن فرهنگيان واگذار شده استدراين‌جا بخوانيد                     .