بولدوزرها می تازند ...
ساعت ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ روز ۳٠ امرداد ۱۳۸٦ : توسط : عباس محمدی
بولدوزرها همچنان در شهر می تازند ، چنان که گویی این جا شهری جنگ زده بوده و همه چیز باید از نو ساخته شود . گذشته از خانه ها ، خیابان ها ، میدان ها ، باغ ها ، و بافت های قدیمی که به شیوه ی مالوف اهالی محترم شهر و شهرداران پرکار و اهل عمران و آبادی  تخریب می شوند ، یکی دو سالی است که " کلنگی " فرض کردن پارک ها و حاشیه های سبز خیابان ها  و محوطه ی بیمارستان ها و دیگر بناهای عمومی هم در مکتب مدیران بساز و بفروش مسلک شهر ، باب شده است . برای این آقایان ،  فضاهای سبز فقط ذخیره های زمین برای ساخت و سازهای پایان ناپذیرایشان است و به خودی خود ، ارزشی ندارند.  اگر فرصت کردید و فکر را کمی از اندیشه های " خور و خواب وخواب وخشم و شهوت "رها ساختید ، در کوچه و خیابان به درختان بنگرید که چگونه به جور تبرها فرومی افتند ، و بتن و اسفالت را ببینید که چگونه دامن گستر می شوند .