انتقاد مسجدجامعي از قطع درختان خيابان آزادي و خدشه بر هويت تاريخي شهر
ساعت ٧:۱۳ ‎ب.ظ روز ٢٦ مهر ۱۳۸٦ : توسط : عباس محمدی

به نظر مي‌رسد كه پي‌گيري‌هاي ما در مورد قطع درختان خيابان آزادي(وديگر خيابان‌هاي تهران) و نيز نشست با خانم ابتكار ( عضو كميسيون محيط زيست شوراي شهر تهران) دست‌كم به اين نتيجه رسيده است كه موضوع در شوراي شهر انعكاس يافته و احمد مسجدجامعي عضو شورا، در نشست روز 24 مهر شورا چنين گفته است:

جاي تاسف است كه كرامت ماشين جايگزين كرامت انسان شده است... اين‌كه براي رفع مشكل حمل ونقل عمومي، به نفع سواره‌رو، پياده‌رو را مصادره، درختان را قطع و بناها و فضاهاي تاريخي را كه تجسمي از هويت تاريخي ايران معاصر است، تخريب كنيم، تدبير خوبي نيست.

مسجدجامعي كه رييس كميسيون فرهنگي، اجتماعي و زيست شهري شوراي شهر تهران است، همچنين گفت كه خيابان آزادي ، شاهد تاريخ انقلاب اسلامي و بخشي از هويت ايران معاصر است... و مهم‌ترين وقايع معاصر ما در خيابان آزادي و در كنار درختان كهن آن رخ داده است و عكس‌هاي يادگاري روزهاي انقلاب در كنار درختاني كه امروز با بد سليقگي جاي خود را به نرده‌هاي آهني داده‌اند، در حافظه‌ي شهروندان ماندگار بود.(نقل از روزنامه‌ي اعتماد 25/7/86)