آیا جامعه‌ی کوه نوردی از انفعال خارج خواهد شد؟
ساعت ۸:٢٥ ‎ب.ظ روز ۳٠ مهر ۱۳۸٦ : توسط : عباس محمدی

تحليل فرشيد فاريابی در مورد انتخابات رييس فدراسيون کوه‌نوردی

                                                         در صفحه‌ی ورزشی اعتمادملی بخوانيد