هيچ كس موافق قطع درخت در تهران نيست جز قطع كنندگان!
ساعت ٢:۳۱ ‎ب.ظ روز ۳ آبان ۱۳۸٦ : توسط : عباس محمدی

             

 بازتاب نامه‌های انجمن کوه‌نوردان در مورد تجاوز به فضاهای سبز تهران ،در روزنامه‌ی ايران

                در اين‌جا بخوانيد