عطر خوش آب ، در تالاب ها(۳)
ساعت ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱٥ بهمن ۱۳۸٦ : توسط : عباس محمدی

 نگاهی به مشکلات تالاب ها در ایران

1- سد سازی ؛ سد بستن بر روی رودها ، نبض این رگ های زندگانی بخش زمین را می گیرد ، و بخش بزرگی ازیک  رود پرجوش و خروش را به مخزنی راکد بدل می سازد . به علاوه ، تالاب های پایین دست سد و دلتا ها را که شور زندگی انسانی و حیات وحش در آن ها موج می زند ، از آب ورودی محروم می سازد .  سد سازان ، همیشه با بزرگ نمایی بسیار ، هدف خود را رساندن آب به کشتزارها ، و تامین آب آشامیدنی مردم عنوان می کنند . روزنامه های ما ، مملو از سخن پردازی های این گونه ، و القای این فکر است که اگر سد ها نباشند ، آب نیست ! « آب شیرین ... گوارای کام مرزنشینان خلیج فارس » ، « پنج استان کشور سیراب می شوند » ، « سد بانه ، آب شهر را تامین خواهد کرد » ، « سد نسازیم ، روستاها ... خالی می شوند » ، « سد خواف ، ایستاده در برابر کویر» ... ، این ها تعدادی از تیترهای ویژه نامه ی طرح های مهار آب در سال 1382 است که به ضمیمه ی یکی از شماره های روزنامه ی ایران در سال  1383 منتشر شد . این مهندسان که شیفته ی آن هستند که دست ساخته هایشان با صفت های بزرگ ترین ، اولین ، و  بلند ترین شناخته شود ، درعین حال دوست دارند به عنوان فرشته های نجات شناخته شوند . البته ، این راه بسیار خوبی است برای آن که سودجویی شخصی و بریز و بپاش گسترده ای را که از رهگذر سد سازی حاصل می شود ، پنهان کنند . مهندسان سد ساز به ما نمی گویند که ایشان فقط آب یک منطقه را به منطقه ای دیگر می دهند و درواقع هیچ تولید آب یا جلوگیری از نابود شدن منابع آبی ، با سد سازی فراهم نمی شود . در حالی که برعکس ، با سد سازی به این توهم که گویا آب فراوانی در دسترس است ، دامن می زنند و آب هایی را که در امتداد رودخانه ، با نوعی سهمیه بندی سنتی و دیرپا مصرف می شد ، پس از سد سازی ، با اسراف ، به نابودی و آلودگی می سپارند .

پاتریک مک کالی ، یک نمونه از تاثیر ویران گر سد سازی را بر دلتای رودخانه ای سرزنده ، این گونه شرح می دهد :

                  فیلسوف طبیعت گرا آلدو لئوپولد ، از بلم رانی در دلتای رودخانه ی کلرادو در سال 1922 ، با

                      توصیف طبیعت شیر وعسل یاد می کند . لئو پولد از حزنی دوست داشتنی و زیبا ، واحه ای بزرگ

                      از مرداب های سبز ، کهورها ، بی دهای مجنون در میان خارزار شمال باختری مکزیک سخن

                      می گوید و شعرگونه ای غنایی سر می دهد .

                 

                                     عکس تالاب انزلی از سایت :www.iran-daily.com

            

                                         عکس تالاب انزلی از سایت :      taleb.blogfa.com