اعتراض به شهرداری در مورد جاده سازی در خرگوش دره
ساعت ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ روز ٢۱ اسفند ۱۳۸٦ : توسط : عباس محمدی

نمایندگان سازمان های غیر دولتی حامی محیط زیست در روز چهارشنبه ی گذشته ، در یکی ا ز کارگروه های کمیته ی محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران که با حضور مشاور اجرایی و معاون خدمات شهری منطقه ی 22 برگزار شده بود ، اعتراض شدید خود را نسبت به عملکرد شهرداری تهران و عدم اقدام جدی شورای شهر در توقف این رویه ابراز داشتند . کاظم نصرتی ( جامعۀ جنگلبانی ایران ) ، یاسر انصاری ( کانون عالی گسترش فضای سبز و حفظ محیط زیست ایران ) ، عباس محمدی ( انجمن کوهنوردان ایران ) در محوریت این اعتراضات ، اقدامات دوسال اخیر شهرداری تهران را به چالش کشیدند و اقدام اخیر در قلع و قمع درختان قدیمی و تناقض گویی ها ، سفسطه ، مغلطه و توجیهات مدیران شهرداری تهران در این خصوص را سبب مخدوش شدن اعتماد شهروندان به مدیریت شهری دانستند . لازم به ذکر است در پایان جلسه مقرر شد آقایان یاسر انصاری و عباس محمدی به نمایندگی از تشکل های زیست محیطی در روز سه شنبه هفته ی آینده از محل واقعه بازدید و اظهارا ت و مستندات شهرداری منطقه ی 22 مبنی بر جابجایی درختان پهن برگ وتعداد درختان قطع شده را بررسی و نتیجه را به کمیته محیط زیست شورای شهر و تشکل های زیست محیطی کشور اعلام دارند .  

 ( از :  www.isdle.ir

این بازدید را امروز انجام دادیم و گزارش آن را فردا خواهیم نوشت .