ساخت و ساز در تفتان
ساعت ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱٠ خرداد ۱۳۸٧ : توسط : عباس محمدی

آقای نجارپیشه ، مسوول دفتر انجمن کوه نوردان در زاهدان ، در نامه ای ، به ساخت و سازهای مخرب در کوه تفتان اشاره کرده اند :

اگر هوای دیدن زباله دارید ، اگر هوس دیدن طبیعت زشت شده و بی قواره را دارید ، به پناهگاه صبَح   (sobah)   تفتان بیایید . در مسیری که به پناهگاه می رسید ، افسوس و غم همه ی وجودت را می گیرد ، غم و اندوه از دیدن این همه آشغال ... دوستی می گفت برای پاک سازی ، حداقل به یک گروه هزار نفری نیاز است !

شیشه های پناهگاه شکسته و محیط اطراف پناهگاه بسیار کثیف است  و  با این وضع ، در نزدیکی پناهگاه ، یعنی در ارتفاع 3250 متری ، در حال ساختن یک هتل چند طبقه هستند ! کدام عقل سلیم و شعور سالم حکم به چنین ساخت و سازی داده است ؟! قطعا ، کسانی که به جای نگاه داری و به سازی پناهگاه ، به جای حرمت نهادن به بکارت طبیعت ، و به جای زدودن آلودگی از چهره ی طبیعت ، از اطاق های گرم و نرم خود ، دم از زیبایی طبیعت می زنند .  

کدام انگیزه ، تراوشات کدام اندیشه ، کدام توجیه علمی یا اقتصادی یا گردش گری ، باعث شده که در این مکان هتل سازی شود ؟! کشیدن سیم برق و تلفن و جاده سازی در آن ارتفاعات کم بود که حال تصمیم دارند با ساخت هتل ، زباله ی بیشتر و فاضلاب را هم به دامان طبیعت ببرند ؟!

نکته این که شهرستان خاش ، یک هتل یک طبقه هم ندارد و اگر مسافری وارد شهر شود ، نمی داند که به کجا پناه ببرد ، و در این حال زعمای قوم در بالای کوه هتل چهار طبقه می سازند . در حاشیه ی کوه تفتان و روستاهای پیرامون آن ، مکان های بسیار زیبا وجود دارد که می شود با بازسازی فضای سنتی ، علاقمندان به طبیعت را جذب کرد ، اما ... .

گزارش میراث خبر در این مورد