دومین همایش
ساعت ٢:٤۱ ‎ب.ظ روز ٢٢ خرداد ۱۳۸٧ : توسط : فرشید فاریابی

 

 

 پیوست :

گزارش تصویری ایسنا از مشکلات زیست محیطی اطراف تهران

 

1- http://207.176.218.145/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1143906&Lang=P

2- http://207.176.218.145/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1143909&Lang=P