جشنواره ی فیلم و گزارش های کوه نوردی
ساعت ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ روز ٤ دی ۱۳۸٧ : توسط : عباس محمدی

 

خبر برگزاری سومین جشنواره ی فیلم و گزارش های کوه نوردی ، در خبرگزاری مستقل محیط زیست ایران : http://iren.ir/ecotourism/news1/et032.html