خلیج فارس "نیلگون" نیست !
ساعت ۸:٤٤ ‎ب.ظ روز ٢٠ دی ۱۳۸٧ : توسط : عباس محمدی

از ظهر دوشنبه ، با جمعی از دوستان گروه کوه نوردی نمونه به سفر رفتم و در این سفر ، از جزیره های قشم ، هرمز و هنگام دیدن کردیم . یک بار دیگر ، همچون سفرهای کوه نوردی و غیر کوه نوردی چند سال گذشته ، بیش از آن که از دیدن طبیعت کشور شاداب شوم ، اندوهگین شدم ! آب خلیج فارس ، در هر جا که ما دیدیم ( و آن طور که شنیدیم ،در همه جا ) قهوه ای یا قرمز چرک بود . محلی ها می گویند که به یاد ندارند هیچ گاه این پدیده که به «کشند سرخ» معروف است ، چنین گسترده و برای مدتی چنین طولانی در خلیج فارس ظهور کرده باشد . حدود سه ماه است که آب شفاف این دریا ، تیره و بدبو شده ؛ ماهیان گله گله می میرند ؛ صید بسیار کم شده ؛ پرنده های دریایی به ندرت روی دریا دیده می شوند ؛ و ظاهر آب همچون آب رودخانه ی جاجرود در حوالی ورامین ، بدرنگ و بدبو و کف آلود است .

همه جا ، حتی در ساحل جزیره ی کم جمعیت هنگام ،در ساحل ها انبوه زباله به ویژه بطری های خالی آب دیده می شود . قشری سیاه رنگ که بی تردید مربوط به مواد نفتی است ، تمام صخره های ساحلی را تا جایی که موج به آن ها برخورد می کند ، پوشانده است و ... . 

بقیه ی این سوک نامه باشد برای بعد که اکنون تازه از راه رسیده و بسیار خسته ام .