جستجو و نجات در کوهستان
ساعت ۱٠:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱٤ اسفند ۱۳۸٧ : توسط : عباس محمدی

نکته هایی در مورد جستجو و نجات در کوهستان ، در گفتگوی عباس محمدی با خبرگزاری ایرن .