در حاشیه ی همایش 30 چهره ی محیط زیستی
ساعت ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱٩ اسفند ۱۳۸٧ : توسط : عباس محمدی

قالیباف و حاجی قوام

 

قوام الدین حسن ، معروف به حاجی قوام ، وزیر شاه شیخ ابواسحاق بود . بزرگ رند فرزانه ی ایران ، حافظ از دوستداران حاجی بود (یا دست کم در کلام رسمی خود چنین گفته) و در چند غزل ناب از او یاد کرده است ، از جمله در یکی از شاهکارهای خود که با این مطلع شروع می شود : عشق بازی و جوانی و شراب لعل فام / مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام .


حاجی قوام – شاید به تبع ولی نعمت خود شاه ابو اسحاق ، انسان سهل گیر و سفره باز و باذوقی بوده است . وجود چنین اشخاصی در مرتبه های بالای حاکمیت ، در ایران که غالبا دچار حکمرانان غدار و خونریز و متعصب بوده است ، فرصتی فراهم می کرده تا متفکران ِ کم و بیش دگر اندیش (اگر بتوانیم این اصطلاح را برای روزگاران گذشته به کار بریم ) بتوانند به جای مدیحه سرایی صرف و سخن سرایی صنعت گرانه یا مغلق گویی ، با ظرافت هنرمندانه و گاه بی پروا ، به بیان مشکلات فلسفی بشریت و حتی به انتقاد از وضع اجتماعی بپردازند .

قالیباف ، شهردار تهران هم شخص گشاده رو ، خوش صحبت ، مردم دار ، و می پندارم که خرّ اجی است . در گرماگرم مبارزه ی انتخاباتی برای ریاست جمهوری نهم ، به نمایشگاه محیط زیست آمد و در سالن سازمان های غیردولتی با نمایندگان شماری از آن ها گفتگو کرد و از اهمیت محیط زیست گفت .  سه سال پیش در بهمن 84 ، که تازه شهردار شده بود ، سازمان های غیردولتی را فراخواند تا در سالن « مرکز سازمان های غیردولتی » رو در رو با او به گفتگو بپردازند و بگویند که چگونه می توانند با شهرداری همکاری کنند . قالیباف ، همچنین برای خود « مشاور در امور محیط زیست » از میان یکی از کسانی که سابقه ی کار ان. جی. اویی دارد ، انتخاب کرد . قالیباف ، امروز یکی دیگر از کارهای قشنگ خود را به انجام رساند : برگزاری همایش « تجلیل از 30 چهره ی برتر محیط زیست » که مقدمات آن از چند روز پیش ، با تبلیغ  در رسانه ها و از طریق پیامک های پرشمار ، شروع شده بود .

نمایش ، جلوه گری ، و تمایل به محبوب القلوب شدن همیشه هم بد نیست ؛ شاید کمکی کند دست کم به بازاری و مردم فهم شدن پاره ای مفهوم های دور از ذهن ِ عوام مثل همین امر محیط زیست که تا چند سال پیش فقط می شد آن را از زبان شمار ناچیزی از روشنفکران و تحصیل کردگان شنید . همایش 30 چهره ی برتر ، از جهاتی شبیه بود به همان مجلس حاجی قوام که خواجه ی شیراز در وصف آن گفته : صف نشینان نیکخواه و پیشکاران با ادب / دوستاران صاحب اسرار و حریفان دوستکام . همه چیز مرتب ، پذیرایی خوب ، صحبت ها دل نشین ، جایزه ها برقرار ... .  به واقع ، حتی داوری هم خوب بود و اگر جمعی از محیط زیستی های منتقد ( از جمله خود من ) هم داور بودند ، دست کم نیمی از کسانی که برگزیده می شدند ، از همین چهره ها می بودند .

 اما ...

 

دنباله ی سخن ؛ فردا