بیژن فرهنگ دره شوری ، بزرگ مرد محیط زیست ایران
ساعت ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ روز ٢۱ اسفند ۱۳۸٧ : توسط : عباس محمدی

 

مصاحبه ی حمیدرضا میرزاده با بیژن فرهنگ دره شوری را که دربرگیرنده ی نکته های مهمی در زمینه ی مشارکت مردمی در حفظ محیط زیست است ، در اعتماد بخوانید .