جایگاه محیط زیست در نظر دولت مردان ما
ساعت ۳:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱٦ خرداد ۱۳۸۸ : توسط : عباس محمدی

محمد درویش در یادداشتی ارزنده و خواندنی گفته است که در مناظره های نامزدان ریاست جمهوری (و من اشاره می کنم که در بروشورها و نطق های آنان ، و در نوشته های دوستان و حامیانشان)موضوع محیط زیست ، به اندازه ی «برنج باسماتی و سیر» هم ارزش ندارد ! این نوشته را در اینجا بخوانید .

در این مورد همچنین نگاه کنید به یادداشت چند روز پیش این وبلاگ در اینجا .