مشاور عالی قوه ی قضاییه و محیط زیست
ساعت ٧:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱٤ شهریور ۱۳۸۸ : توسط : عباس محمدی

دری نجف آبادی ، دادستان کل سابق کشور و مشاور عالی قوه ی قضاییه ، در سومین همایش تجلیل از مدیران مسوول ، دبیران سرویس و خبرنگاران حوزه ی محیط زیست که توسط کانون عالی گسترش فضای سبز و حفظ محیط زیست  برگزار شد(12/6/88) گفت که «محیط زیست ، چالش هزاره ی سوم است ». امیدواریم که این اظهار نظر یک مقام ارشد قضایی به معنای رسیدگی دقیق به وضع محیط زیست کشور و جلوگیری از تعرض به طبیعت رو به احتضار ما باشد ، و نه احیانا به این معنا که تا آخر این هزاره فرصت داریم که فکری برای محیط زیست بکنیم !

متن این بیانات و خبر همایش را در اعتماد بخوانید .