تاریخچه ی حفاظت محیط کوهستان در ایران
ساعت ۱۱:٤٢ ‎ق.ظ روز ٢ مهر ۱۳۸۸ : توسط : عباس محمدی

در شمار ی 3و2 فصل نامه ی «صلح سبز» (پاییز - زمستان 1387)که نشریه ی «جبهه ی سبز ایران» بود و تا سال 1383 منتشر می شد ، مقاله ای با عنوان «نظری بر حفاظت محیط کوهستان در ایران » نوشتم که در سال 1384 هم در تارنمای میراث خبر منتشر شد .

این مقاله را که به شکل گیری جنبش مدافع محیط زیست کوهستان در ایران می پردازد ، می توانید در  اینجا بخوانید .