زباله جمع می کنم ، پس هستم !
ساعت ۱٠:۱٢ ‎ب.ظ روز ۳ مهر ۱۳۸۸ : توسط : عباس محمدی

منطقه ی چشمه جعفر - ٣/٧/٨٨

زباله جمع می کنم ، پس هستم !

برنامه ی پاک سازی بندیخچال ،امروز بسیار خوب و با همیاری همه ی سنگ نوردان و کوه نوردان حاضر در منطقه انجام شد .از دور و بر پناهگاه شروین(تقریبا بالاترین نقطه ی بندیخچال) تا درختستان های چشمه جعفر ، خوب پاک سازی شد .

در دیگر مسیرهای کوه پیمایی شمال تهران هم کم و بیش خوب کار شد . منتظر دریافت عکس و گزارش های دوستان در مناطق گوناگون کشور هستیم .

 «زمین فوتبال» بندیخچال