حقوق جانوران در فرهنگ و جهان بینی ایرانی
ساعت ٥:۱٧ ‎ب.ظ روز ٩ مهر ۱۳۸۸ : توسط : عباس محمدی

مقاله ی ارزشمندی با عنوان بالا را می توانید در تارنگار روزنامک به قلم فرشید ابراهیمی بخوانید. در این مقاله از آن چه که در فرهنگ ایرانی در رعایت حال جانوران بوده ، سخن گفته شده است .

 

 من ، در یکی از شماره های 6-5 سال پیش فصل نامه ی «صلح سبز» (نشریه ی جبهه ی سبز ایران) مقاله ای نوشتم با عنوان «با یاس ها به داس سخن گفته ایم» که در آن، برعکس مقاله ی فرشید ابراهیمی، به نقض حقوق جانوران، و به آموزه های ضد محیط زیست در فرهنگ ایران (و دیگر نقاط) پراخته ام . این مقاله با اندکی تلخیص در همشهری 6 خرداد 1382هم چاپ شد .