پاک سازی=فرهنگ سازی!
ساعت ٩:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱٩ مهر ۱۳۸۸ : توسط : عباس محمدی

پیش از این هم در جاهایی اشاره داشته ام که دوستانی می گویند که کار «آشغال جمع کنی» دیگر فایده ندارد؛ کسی از آن استقبال نمی کند، اثر خود را از دست داده است، و باید «کاری اساسی» کرد. این گونه دوستان، معمولا می گویند که لازم است «فرهنگ سازی» کرد تا مردم یاد بگیرند که در کوه و دشت زباله نریزند، و این که ما هر چند وقت یک بار به پاک سازی جایی بپردازیم، این تصور را پدید می آورد که عده ای باید بریزند و عده ی دیگری جمع کنند!


واقعیت این است که در جاهای دیگر دنیا هم که این شیوه ی ولنگارانه ی ما در کوه نوردی و گردش گری، به چشم نمی خورد، باز هم برنامه های داوطلبانه ی پاک سازی وجود دارد. چرا که به هر حال عده ای هستند که زیر بار نظم و اخلاق و مقررات نمی روند و جور آن ها را جامعه باید بکشد. (گو این که در کنار این، ضروری است که مجازات های قانونی سخت گیرانه هم برای خاطیان وضع و اجرا شود.) برای مثال، همین امسال در پارک ملی یوسمیتی امریکا که در آن مقررات بسیار سخت گیرانه و نظارت دقیقی در جهت حفاظت این منطقه ی بی مانند وجود دارد، یک برنامه ی پاک سازی کوهستان با عنوان Yosemite Facelift 2009 طراحی شده است.

نیازی به گفتن نیست که زباله ی رها شده بر زمین کوهستان را تا کسی خم نشود و برندارد، چیزی محو نمی کند! با اقدام به پاک سازی، هم این پلشتی را از میان برمی داریم و هم «فرهنگ» کوه پیمایی مسوولانه را آموزش می دهیم. خوشبختانه، در مجموعه برنامه هایی که امسال به مناسبت روز کوهستان پاک (4 مهر) اجرا شد، صدها کوه نورد با دعوت دفترهای نمایندگی انجمن کوه نوردان، در کرمان، تهران، ماکو، کلاردشت، سمنان، دزفول، بروجرد،مهاباد، تنکابن و ... گروههای دیگری با دعوت هیات های کوه نوردی و جز آن، به کوه رفتند و منطقه هایی را پاک سازی کردند و از این رهگذر به صورت چهره به چهره به هزاران نفر آموزش دادند. به علاوه، این کوه نوردان از طریق مطالبی که به روزنامه ها و خبرگزاری ها دادند، و از طریق برنامه های رادیو و تلویزیونی، توجه ده ها هزار نفر دیگر را به موضوع حفاظت کوهستان جلب کردند.

«فرهنگ سازی» چیز عجیب و غریبی نیست؛ همین گونه کارهای کوچکی است که پیوسته انجام می شوند.