اردوی چند هزار نفری در دماوند؟!

حسین عبیری گلپایگانی، هشدار داده است که گویا اداره های تربیت بدنی مازندران و تهران قصد دارند در اوایل مرداد یک برنامه ی چند هزار نفری (از همان انواعی که در چند سال گذشته هم دیده ایم و تخریب و آلوده سازی بسیار در پی داشته است) در دماوند اجرا کنند. امید آن که خبر صحت نداشته باشد (که اگر داشته باشد، باز باید "دام دام" بکوبیم و به منطقه برویم و اعتراض کنیم!

خبر را در کوهستان سبز بخوانید.

/ 0 نظر / 5 بازدید