زباله طبیعت کشور را برداشته است!

گزارش محمد درویش از زباله پراکنی ایرانی در تعطیلات نوروز و دیگر مواقع را در مهار بیابان زایی بخوانید.

از جزیره های کم جمعیت و حتی نامسکون خلیج فارس تا دریای مازندران، و از کویر لوت تا قله ی دماوند، در امتداد تمامی جاده ها، و درحاشیه ی تمام شهرها و روستاها ریخت و پاش نابخردانه ی زباله چشم و روح را می آزارد. جای پرسش است که هنگامی که ما نتوانسته ایم زباله های معمولی خود را مدیریت کنیم، فردا با زباله های هسته ای چه خواهیم کرد؟

/ 0 نظر / 4 بازدید