هذیان گویی یک مدافع سد سازی

 

آقای بهمن آرمان، اقتصاد دان، در گفتگو با خبرگزاری فارس، چنان سخنان بی مایه و پراکنده ای در دفاع از سد سازی گفته است که جز هذیان گویی نمی توان نامی بر آن گذاشت! اکنون نمی خواهم به جزییات این شکرشکنی (!) بپردازم، فقط اشاره می کنم که از گفته های او (که می توانید متن کامل اش را در ایرن ببینید) می توان خلاصه ی زیر را اسخراج کرد (اگرچه شاید تا متن حرف های او را نخوانید، باورتان نشود):

1- مخالفان سد سازی دست نشانده ی آمریکا هستند، چون بانک جهانی برای ساخت یک سد عظیم به چین وام نداده است.[نتیجه این که صدها سد قبلی که با وام های بانک جهانی و آمریکایی ها در برزیل و اندونزی و ... ساخته شده، در شرایط غفلت آمریکایی ها کلید خورده اند!]

2- چین الگوی خوبی برای کشور ما است، چون خوب سد می سازد!

3- در زمان شاه هم برنامه های ضد آمریکایی خوبی اجرا شده (!) آن هم با کمک شوروی ها؛ مانند احداث کارخانه ی ذوب آهن اصفهان.

4- اگر بعد از ده سال که از آب گیری سد کرخه می گذرد و هنوز کشاورزان زیر سد، به روش های سنتی کشتزارهای خود را آبیاری می کنند، این دلیل خوبی است برای آن که باید باز هم سد بسازیم و هیچ نشان گر آن نیست که سد نتوانسته است کمکی به کشاورزان کند!

5- اگر از هم اکنون که سد البرز ساخته نشده، زمین های اطراف آن در حال فروش است (به کسانی که قصد ویلا سازی دارند) ، این هم از تقصیرات مخالفان سد سازی است که این فاجعه را نمی بینند و به سد سازی ایراد می گیرند! همان طور که زباله ریختن در ساحل دریا را نمی بینند و باز به سد سازی ایراد می گیرند!

6- اگر آثار تاریخی یونان که نزدیک به دریا است، بر اثر رطوبت تخریب نشده (؟!)، پس آرامگاه کورش هم بر اثر رطوبت دریاچه ی سد سیوند آسیب نخواهد دید!

7- چون اروپایی ها با سد سازی بخش های زیادی از جنگل های خود را تخریب کرده اند، پس حق ما هم هست که با طبیعت خود چنین کنیم!

8- ...

کافی است!

انسان از درد به خود می پیچد که این همه تناقض گویی و آسمان و ریسمان به هم بافتن را چگونه شرم شان نیست، و چگونه است که چنین اشخاصی که اجازه نمی دهند افراد مخالف شان در بسیاری از امور سیاسی معمولی دخالت کنند، خود هر امر فنی و علمی و اجتماعی را سیاسی می کنند تا با حربه ی انگ زنی، مخالفان را از میدان به در کنند؟!

/ 2 نظر / 7 بازدید
محمد درویش

درود بر عباس محمدی عزیز ... ممنون که سزاوارانه حال این هذیان گو و بنگاه سخن پراکنی اش را در فارس گرفتی!

حتما ایشان از افرادی هستند که مطالعه اقتصادی سدها را انجام می دهند و بهره مند می شوند!