نوروزتان پیروز باد 

اعتدال بهاری و نوزایی طبیعت ، بر همه ی دوستداران کوه و دشت خجسته باد .

با آرزوی سالی که در آن تخریب زیست بوم ها کمتر، آلودگی از آن دورتر، و سرزمین مان از دروغ و خشک سالی در امان باشد !

 اگرچه دستان مان ازاد نیست تا به گفته ی شاملو :

 هر چشم انداز را به جان در بر کشم

هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده

 هر بدر کامل و هر پگاه دیگر

هر قله و هر درخت و هر انسان دیگررا...  

با این حال ، اگر کمی حوصله کنیم و به گوشه و کنارها سر بکشیم ، می توانیم جایی را بیابیم و همچون عطار در سده ها پیش ، بخوانیم :

 به صحرا شدم ، عشق باریده بود و زمین تر شده ؛ چنان که پای به برف فرو شود ، به عشق فرو می شد...                                 

صحراها و گیاهان و جانوران را در حمایت خود بگیریم !

/ 2 نظر / 5 بازدید
پیمان بلیغ

جناب آقای محمدی نوروز مبارک...تلاش پیگیر و اطلاع رسانی شما در تمامی عرصه های مرتبط با طبیعت و محیط زیست قابل تقدیر و الگویی برای تمام طبیعت دوستان خواهد بود.به امید موفقیتهای بیش از پیش در سال 1387.