به نمادهای ملی اهمیت دهیم!

در مورد عکس قله ی فوجی یامای ژاپن که به اشتباه جای دماوند بر دیواره ی بزرگ راه نیایش تهران و در صفحه ی اول همشهری 11 اردیبهشت نقش بسته (یادداشت 11/2/89 وبلاگ)، مطلبی برای روزنامه ی همشهری نوشتم که در صفحه ی محیط زیست شماره ی دیروز - البته با «اصلاح» و تعدیل- چاپ شد. متن اصلی نامه را در زیر می بینید:

 

 خطایی کوچک یا یک سهل انگاری بزرگ؟!

ما، برای پاره ای چیزها فریادهای بسیار می کشیم و گناه زیادی بر «بیگانگان» بار می کنیم که مثلا چرا به شعایر ملی و میراث های فرهنگی مان توهین کرده اند. اما، کوتاهی خودمان را در توجه به نمادهای ملی، داشته های طبیعی، و محیط زیست نمی بینیم!

برجسته ترین و شناخته نرین اثر طبیعی ایران، دماوند است؛ با این حال در چندین مورد دیده ام که تصویر کوه هایی دیگر که شباهتی نه چندان زیاد به دماوند دارند، به جای این «چشم انداز سرزمینی» ملی زینت بخش تقویم ها، تابلوها، سردر فرودگاه، یا دیواره ی بزرگراه شده است. نمونه ی اخیر و جدید را در صفحه ی اول پرشمارگان ترین روزنامه ی کشور (همشهری) در روز 11 اردیبهشت دیدم که عکس بزرگ این صفحه در کنار یادداشتی به مناسبت روز جهانی کارگر، از دیواره ی بزرگراه نیایش تهران (نزدیک خروجی یادگار) بود. روی این دیواره، با هزینه ای که حتما بسیار گزاف بوده، یک نقش بسیار بزرگ از چند نماد مهم کشور نقاشی شده: پرچم کشور، مجسمه ی فردوسی، آرامگاه حافظ، و کوهی که حتما قرار بوده دماوند باشد، اما در واقع عکس کوه فوجی یامای ژاپن است!

نقاشی یاد شده بیش از یک سال است که بر کناره ی بزرگراه نقش بسته، اما این که روزنامه ای با خط مشی زیست محیطی، و حتما حساس به نمادهای طبیعی کشور، این اشتباه را بازتولید و تکثیر کند، به راستی شگفت آور است! من در مقام یک خواننده و یک همکار گاه به گاه روزنامه ی همشهری، و یک دوستدار کوهستان های ایران، از مسوولان روزنامه درخواست دارم در همان صفحه ی نخست روزنامه به این اشتباه اشاره کنند و از شهرداری هم بخواهند که آن نقاشی دیواری را اصلاح کند.

با احترام

عباس محمدی

مدیر گروه دیده بان کوهستان انجمن کوه نوردان ایران

 

 

/ 4 نظر / 5 بازدید
مجید

تشکر جناب محمدی.