تير خلاص بر پيكر نخستين منطقه ي حفاظت شده ي جهان

مژگان جمشيدي/ سرانجام همانگونه كه انتظار مي‌رفت، سازمان حفاظت محيط زيست مجوز عبور <خط لوله نفت ري - قوچك> از داخل پارك ملي سرخه حصار را صادر كرد. موافقت سازمان محيط زيست با عبور خط لوله نفت ري - قوچك از داخل پارك ملي سرخه حصار توسط شركت ملي نفت ايران در حالي صورت مي‌گيرد كه مطابق با ماده 8 آيين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست، هر عملي كه موجب از بين رفتن رستني‌ها و تخريب اكوسيستم شود (حتي در حد تعليف احشام و قطع اشجار و بوته كني) در پارك‌هاي ملي ممنوع اعلام شده است.ادامه ي گزارش در روزنا

/ 1 نظر / 5 بازدید
َعباث!

http://sibestaan.malakut.org/ عباس جان اين هم لينك ها منتظرم http://www.radiozamaneh.com/