چراغ ها خاموش !

لطفا فقط کمی فکر کنید ! بسیاری از لامپ های محیط کار و خانه ی خودتان را می توانید خاموش کنید و هیچ مشکلی هم برایتان پیش نیاید .

سازمان ملل درخواست کرده است که در "ساعت زمین" (8:30 تا 9:30 هشتم فروردین) چراغ های خودتان را خاموش کنید . خبر را در سبزپرس بخوانید .

/ 2 نظر / 39 بازدید