درخواست گروه ديده بان كوهستان از اقای قاليباف شهردار تهران:

 كوهستان توچال را نجات دهيد
                           000558.jpg

همشهري-پنجشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۸۵

گروه شهري: گروه ديده بان كوهستان با ارسال نامه اي به قاليباف شهردار تهران، خواستار مداخله شهرداري تهران در جلوگيري از تخريب كوهستان توچال شد.

عباس محمدي، مدير گروه ديده بان كوهستان در اين نامه با اشاره به اهميت كوه توچال در نزديكي تهران مي افزايد: يكي از پديده هاي ناميموني كه در چند سال اخير رواج گسترده اي يافته، چيدن انواع گياهان توچال در فصل بهار و فروش آن در شهر به عنوان «سبزي كوهي» يا «سبزي صحرايي» است.

از آنجا كه اين كار از طرف عده اي به صورت حرفه اي و كاملاً بي رويه انجام مي شود و با توجه به اين كه توچال توان تأمين سبزي براي ميليون ها نفر را ندارد و ارزش حفاظتي اين گياهان بسي بيش از ارزش مبادلاتي آنها است، خواهشمنديم ترتيبي اتخاذ فرماييد تا با هماهنگي پليس كوهستان و نيروهاي مردمي از چيدن سبزي كوهستان جلوگيري و فروش اين گونه سبزي ها در فروشگاه هاي تهران ممنوع شود.

وي در بخش ديگري از اين نامه مي افزايد: متأسفانه طرح «قرق كوهستان توچال» كه در سال ۱۳۷۴ آغاز شده بود، هم اكنون اجرا نمي شود، و چراي دام ها مشكل بزرگ ديگري است كه محيط زيست تهران را به سبب تخريب پوشش گياهي و تشديد پديده سيل خيزي منطقه، با تهديد مواجه كرده است.

بنابر اين لازم است با هماهنگي سازمان جنگل ها و مراتع طرح قرق دامنه هاي جنوبي توچال اجرا شود.

              
/ 0 نظر / 7 بازدید