سوراخ کردن سنگ در محوطه های باستانی

نمایندگان یو. آی. ا. ا.  در ترکیه و مکزیک گزارش کرده‌اند که بازدیدکنندگان خارجی در دو محوطه‌ی باستانی میخ پیچ ( رول ) کار گذاشته‌اند. در مکزیک، میخ پیچ ها در وسط نقاشی‌های باستانی یک غار، و در ترکیه در یک محوطه‌ی مهم تاریخی کوبیده شده‌اند. در هیچ یک از دو مورد ، از مقام‌های کشور میزبان اجازه گرفته نشده بود.

از نظر کمیسیون کوه‌نوردی ، این گونه رفتار پذیرفتنی نیست،‌ زیرا نه تنها به اعتبار و آینده‌ی کوه‌نوردی و کوه‌نوردان در این کشورها آسیب می رساند ، بلکه میراث جایگزین نشدنی این کشورها را هم تخریب می کند.

کمیسیون کوه‌نوردی از تمام فدراسیون‌های عضو  می‌خواهد  که بیانیه‌ی تیرول را تبلیغ کنند.

( منبع : سایت یو.آی.ا.ا.  ۱۸/۰۹/۲۰۰۶ )

/ 0 نظر / 4 بازدید