البرز ، آبروی تهران را خریده است

البرز ، شکوه تهران

 

چشم اندازی از دماوند وآسمان آبی تهران/ عکس از عباس محمدیامروز ، چه کسی بود که به شمال تهران نگاهی بیاندازد و ستیغ توچال را نستاید ؟! سپیدی بال های فرشته وش این رشته کوه که چونان هما ، شهر را به زیر سایه ی مهربانی خویش گرفته بود ، همه را شگفت زده ساخت. در این شهری که کم تر چیزی هست که بتوان با آن سر ِ خود را بالا گرفت و افتخار کرد ، این کوهستان ، یک تنه جور بسیار چیزها را می کشد !

 

 چشم انداز توچال و آسمان آبی تهران/ عکس از عباس محمدیدرود بر توچال!

 پلشتی و بولدوزر از آن دور باد !

 درود بر باد نوازش گر که آبی آسمان را به ما ارزانی داشت !

 درود بر ابرها که فاخر ترین چشم انداز ها را برای مان رقم زدند !

 باشد که خشک سالی و دروغ از این سرزمین دور گردد ...

 

/ 0 نظر / 4 بازدید