روزی یک آشغال از روی زمین بردار!

فرشید فاریابی- در سوئد انجمنی هست بنام «دست کم روزی یک آشغال از روی زمین بردار» . دبیر افتخاری این انجمن پادشاه کشور است. یک روز  یکی از مسوولان انجمن گفت‌وگویی در تلویزیون داشت. خبرنگار، تعداد اعضا را پرسید و در نهایت گفت شما فکر می‌کنید اگر روزی یک آشغال از روی زمین بردارید، سوئد تبدیل به بهشت می‌شود؟ شخص مسوول گفت نه، ما اعضای انجمن انسان های متوهمی نیستیم. اما به این مساله اعتقاد راسخ داریم که اگر کسی روزی یک آشغال از روی زمین بردارد، هرگز خودش آشغالی بر زمین نمی‌ریزد . ما آموزش می‌دهیم، آن هم نه در تئوری که با عمل.

/ 1 نظر / 122 بازدید
یاشار بوم راشین

این کمپین کمپین خوبی است اما اعضای آن باید مواردی را در نظر بگیرند!اگر عمری باقی بود در این باره یکی دو روز دیگر!مطالبی در وبسایت www.yarabumco.ir خواهم گذاشت!