و بیاندیشید... !

 

 به تازگی دلاور نجفی ، معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست گفته است : « به خاطر فعالیت های انجام شده در زمان مدیریت محمدحسن پیراسته [مدیر کل محیط زیست استان تهران در زمان ریاست معصومه ابتکار بر سازمان] 40 درصد پارک های ملی سرخه حصار وخجیر در اختیار سازمان نیست . » محمد حسن پیراسته هم گفته : « اتفاقات بسیار مخربی در دوره ی جدید سازمان حفاظت محیط زیست رخ داده و بهتر است آقای نجفی تمام تقصیرات را به گردن دوره ی قبلی نیاندازد»(میراث خبر 24/4/87) .

به عبارت دیگر ، پیراسته منکر این نیست که چهل درصد پارک های ملی سرخه حصار و خجیر از دست رفته است و فقط تمام تقصیرات را به گردن نمی گیرد ؛ نجفی هم که موضوع را اعلام کرده است . در این میان ، ما "یتفکرون" ایم که آقایان مسوول محیط زیست کشور در دولت های پیشین و کنونی ، با تمام اختلاف سلیقه هایشان ، چه هماهنگ پدر محیط زیست مملکت را درآورده اند !

/ 0 نظر / 5 بازدید